INILAH EMPAT NABI YANG MASIH HIDUP HINGGA AKHIR ZAMAN

Rate this posting:
{[['']]}

Bagikan Artikel

Inilah Empat Nabi Yang Masih Hidup Hingga Akhir Zaman


- Berikut uraian Empat Nabi Yang Tetap Hidup Hingga Akhir Zaman,

Inilah, Empat, Nabi, Yang, Masih, Hidup, Hingga, Akhir, Zaman

1. Kisah Nabi Isa AS

Alqur'an menerangkan Dalam Surat Annisaa:157 bahwa Nabi Isa AS tidaklah dibunuh atau di salib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib itu adalah orang yang bentuk rupa dan wajahnya diserupakan oleh Allah SWT seperti  Nabi Isa AS (sebagian ulama berpendapat orang yang diserupakan tersebut adalah muridnya yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot). Seperti ucapan kaum kafir "Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih, Isa putra Mariyam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti prasangka belaka mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa.

Inilah, Empat, Nabi, Yang, Masih, Hidup, Hingga, Akhir, Zaman

Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah SWT dengan jalan di angkat ke langit dan ditempatkan pada suatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu. Alqur'an menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini. Tetapai (yang sebenarnya) Allah SWT telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surat Nisaa:158).

2. Kisah Nabi Khidir AS

Pada saat Raja Dzul Qarnain hidup di tahun 322 SM berjalan diatas bumi menuju tepi bumi didampingi dengan Malaikat Rofa'il. Dalam perjalanannya tersebut Raja Dzul Qarnain bertanya kepada malaikat Rofa'il " Wahai malaikat Rofa'il ceritakan kepadaku tentang ibadah  para malaikat di langit,"
 
Malaikat Rofa’il berkata, “Ibadah para mailaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya ”. 


Kemudian raja berkata, “Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah ”.


Lalu malaikat Rofa’il berkata, “Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya ‘Ainul Hayat’ yang berarti, sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan ”.


Kemudianya raja bertanya kepada malaikat Rofa’il, “Apakah kau tahu tempat “Ainun Hayat itu?”.
Mailaikat Rofa’il menjawab, “Bahwa sesungguhnya Ainun Hayat itu berada di bumi yang gelap ”.


Setelah raja mendengar keterangan dari malaikat Rofa’il tentang Ainul hayat, maka raja segera mengumpulkan ‘Alim Ulama’ pada zaman itu, dan raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, “Kita tidak tahu khabarnya, namun seoarng yang alim di antara mereka menjawab, “ Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam AS, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap ”.


“Di manakah tempat bumi gelap itu?” tanya raja.

Seorang yang alim menjawab, “Di tempat keluarnya matahari”.


Inilah, Empat, Nabi, Yang, Masih, Hidup, Hingga, Akhir, Zaman

Kemudian raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu raja bertanya kepada sahabatnya. “Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap ?”.
Para sahabat menjawab, “Kuda betina yang perawan”.


Kemudian raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan, lalu raja memilih-milih di antara tentaranya, sebanyak 6000 orang dipilih yang cendikiawan dan yang ahli mencambuk.


Di antara mereka adalah Nabi Khidir AS, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir AS berjalan di depan pasukannya dan mereka jumpai dalam perjalanan, bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat.


Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai ditepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendikiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya, berkata ia kepada raja. ”Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya. ”

Lalu Raja berkata: ” Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak.”


Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka meraka semua membiarkannya. Kemudian Raja berkata kepada pasukannya: ”Diamlah, tunggulah kalian ditempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik, dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian”.


Kemudian raja bertanya kepada Malaikat Rofa’il: ” Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita ?”.


“Tidak bisa kelihatan”,jawab malaikat Rofa’il,” akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara, jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian maka kawan- kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian.”


Kemudian Raja Iskandar Dzul Qurnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya, mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidlir AS.


Di saat mereka berjalan, maka Allah SWT memberi wahyu keapda Nabi Khidlir AS, ”Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini Aku khususkan untuk kamu ”.


Setelah Nabi Khidlir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya: “ Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian. ”


Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidlir AS turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke “Ainul Hayat” (sumber air kehidupan) tersebut, dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Dzulkarnain, sedangkan raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidlir AS, tentang melihat Ainul Hayat dan mandi.


(Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah), dia berkata, bahwa Nabi Khidlir AS adalah anak dari bibi Raja Iskandar Dzul Qarnain. Dan raja Iskandar Dzulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari, tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh raja suara gemercik di bawah kaki kuda, kemudian Raja bertanya kepada Malaikat Rofa’il: “Gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. ”


Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit, setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jambrut yang berwarna hijau, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit, demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh Ats-tsa’Labi dari: Iman Ali Rodliayllohu ‘ anhu.

1. Cerita ini dikutib dari kitab “ Baidai’iz karangan Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas halaman 166 – 168. Penerbit: Usaha Keluarga s Semarang.

2. Cerita dari Kitab Nuzhatul Majalis Karangan Syeikh Abdul Rohman Ash-Shafuri.
Penerbit Darul Fikri Bairut Halaman 257 – 258. (Salafy Tobat).

3. Kisah Nabi Idris AS

Lalu keduanya menerusakan perjalanan sampai empat hari lamanya dan selama itu pula Nabi Idris AS menemukan keanehan yang ada pada Malaikat itu dan Nabi Idris AS bertanya: ”Hai tuan, kamu ini sebenarnya siapa?”,


Malaikat itu menjawab: ”Saya adalah malaikat pencabut nyawa”.


Nabi Idris AS bertanya:” Apakah kamu akan mencabut nyawa manusia?”,


Malaikat menjawab:”Ya”,


Nabi Idris AS bertanya: ”Apakah kamu juga mencabut nyawa selama dalam perjalanan bersama saya?”,


Malaikat menjawab: ”Ya, saya telah mencabut beberapa nyawa manusia dan sesungguhnya nyawa manusia itu adalah bagaikan hidangan makanan, sebagai mana kamu menghadapi sesuap makanan saja”.


Nabi Idris AS berkata: ”Dan apakah kamu datang ini untuk mencabut nyawa saya atau sekedar berkunjung?”,


Malaikat menjawab: ”Saya datang hanya untuk berkunjung”,


Nabi Idris AS berkata: ”kalau begitu saya punya hajat kepadamu”,


Malaikat menjawab: ”Hajat apa, hai Nabi Idris?”


Nabi Idris AS berkata: ”Saya ingin agar kamu mencabut nyawa saya, lalu memohonlah kepada Allah untuk menghidupkan saya sehingga saya bisa beribadah kepada Allah sesudah merasakan sakitnya mati”.


Malaikat menjawab: ”Sungguh saya tidak bisa mencabut nyawa seseorang tanpa seijin Allah”.


Lalu Allah SWT berfirman kepada Malaikat: ”Cabutlah nyawa Idris!”.


Kemudian malaikat itu mencabut nyawa Nabi Idris AS dan matilah Nabi Idris AS lalu Malaikat menangis sambil merendahkan diri untuk memohon kepada Allah SWT agar menghidupkan Nabi Idris AS kembali, kemudian Allah menghidupkan Nabi Idris AS, lalu malaikat bertanya: ”Hai Nabi Idris bagaimana rasanya mati itu?”.


Nabi Idris AS berkata:”Sungguh rasanya mati itu bagaikan binatang yang dikuliti dalam keadaan masih hidup, sedang rasa mati itu melebihi 100X lipat rasa sakit binatang yang dikuliti dalam keadaan masih hidup”.


Malaikat menjawab:”Hai Nabi Idris, padahal saya mencabut nyawamu itu dengan cara hati-hati dan sangat halus dan ini belum pernah saya lakukan kepada siapapun”.


Nabi Idris AS berkata: ”Saya mempunyai hajat yang lain kepadamu, yaitu ingin melihat neraka jahannam, agar saat melihat itu saya lebih banyak beribadah kepada Allah”.


Malaikat menjawab: ”Sungguh saya tidak bisa masuk neraka jahannam tanpa ada izin dari Allah”, lalu Allah SWT berfirman kepada Malaikat: ”Pergilah kamu bersama Nabi Idris ke neraka jahannam”.


Kemudian malaikat bersama Nabi Idris AS pergi ke neraka jahannam, maka Nabi Idris AS dapat melihat segala yang dipersiapkan untuk menyiksa di neraka jahannam, lalu keduanya kembali dari neraka jahannam. Nabi Idris AS berkata: ”Saya punya hajat lagi kepada kamu, agar kamu mengajakku pergi ke syurga,dan setelah itu saya akan menjadi hamba yang lebih taat dalam beragama”. 
  Malaikat berkata: ”Saya tidak bisa masuk syurga tanpa ada ijin dari Allah”.


Lalu Allah SWT berfirman: ”Hai Malaikat pergilah kamu bersama Idris ke syurga”.

Inilah, Empat, Nabi, Yang, Masih, Hidup, Hingga, Akhir, Zaman

Dan keduanya pergi ke syurga dan berhanti di depan pintu syurga, maka Nabi Idris AS dapat melihat segala kenikmatan yang ada dalam syurga, melihat kerajaan yang banyak, melihat anugerah yang banyak dan melihat pepohonan dan buah-buahan yang beraneka macam ragamnya.


Nabi Idris berkata: ”Wahai Malaikat, saya telah merasakan mati, telah melihat segala macam siksaan dalam neraka, lalu mohonlah kepada Allah, agar ia memberi izin saya masuk ke syurga, sehingga saya dapat minum air syurga dan sakit saya menjadi hilang serta terhindar dari neraka jahannam”.


Lalu Allah Berfirman kepada malaikat: ”Masuklah kamu ke syurga bersama Idris”, kemudian keduanya masuk syurga dan Nabi Idris AS meletakan sandalnya di bawah salah satu pohon di syurga, dan setelah keluar dari syurga.Nabi Idris berkata kepada Malaikat: ”Sungguh sandal saya tertinggal di syurga, maka kembalikan saya ke syurga”, dan setelah Nabi Idris AS tiba di syurga, Nabi Idris AS tidak mau di ajak keluar, ia ingin tetap tinggal dalam syurga, hingga Malaikat berteriak:”Hai Nabi Idris, keluarlah”, dan Nabi Idris AS tetap tidak mau keluar, dan berkata: ” Karena Allah telah berfirman”: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati…”(Q.Surat Ali’imran ayat 185), Sedang saya telah merasakan mati.

Dan Allah Berfirman: “Dan tidak seorangpun darimu, melainkan mendatangi neraka itu….” (Q.Surat Maryam ayat 71). Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahannam, dan Allah juga berfirman: “…….. dan sekali-kali mereka tidak akan di keluarkan dari padanya (syurga)”. (Q.Surat AL Hijr ayat 48)”.


Malaikat berkata: ”Lantas siapa yang akan mengeluarkan mu?”.


Lalu Allah berfirman kapada Malaikat: ”Tinggalkanlah Nabi Idris di syurga, sungguh Aku telah menetapkannya, bahwa ia termasuk ahli syurga”, kemudian Malaikat itu meninggalkan Nabi Idris AS di syurga dan tetaplah Nabi Idris AS berada dalam syurga untuk selama-lamanya.

4. Kisah Nabi Ilyas AS

Ketika Nabi Ilyas AS sedang beristirahat, datanglah seorang Malaikat kepada Nabi Ilyas AS untuk menjemput ruhnya. Mendengar berita tersebut Nabi Ilyas AS menjadi sedih dan menangis.

"Mengapa Engkau bersedih," tanya Malaikat Maut

"Tidak tahulah," kata Nabi Ilyas AS.

"Apakah Engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut?"  tanya Malaikat.

"Tidak, tiada sesuatu yang aku sesali kecuali aku menyesal tidak boleh lagi berdzikir kepada Allah SWT, Sementara yang masih hidup boleh terus berdzikir memuji Allah SWT," jawab Nabi Ilyas AS.

Saat itu Allah SWT menurunkan wahyu kepada Malaikat agar menunda pencabutan nyawa dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas AS untuk berdzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas AS terus ingin hidup semata-mata karena ingin berdzikir kepada Allah SWT, maka berdzikirlah Nabi Ilyas AS selam hidupnya.

Inilah, Empat, Nabi, Yang, Masih, Hidup, Hingga, Akhir, Zaman

"Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berdzikir kepada-Ku sampai akhir zaman," firman Allah SWT.

Demikianlah Kisah Empat Nabi Yang Tetap Hidup Hingga Akhir Zaman. Jika masih ada penyampaian kata yang kurang agar di maklumi dan diberikan komentar yang lebih baik  lagi.     

Sumber: Radius


     

Daftar di sini dengan alamat email Anda untuk menerima update dari blog ini di inbox Anda..

6 Responses to "INILAH EMPAT NABI YANG MASIH HIDUP HINGGA AKHIR ZAMAN"

 1. Subhanallah.. Segala Kuasa hnya milik Allah Ta'ala.Smua Nabi dan Rasul tlah Allah berikan keistimewaan dan Do'a yg Paling di Hijabah oleh Allah swt. tapi jgnlah kita brsdih hati krnanya. Karena Sesungguhnya kita adalah umat Nabi termulia.. yakni Baginda Muhammad saw. Beliau menyimpan ksmpatan Do'a yg pasti di Hijabbah Allah swt hanya untuk UMATnya. Subahanallah.. dan itulah yg di jadikan Syafa'at kpada umatnya di hari yg sangat sulit.. Subahanallah.. Trmksih Postingnya. somga bermanfa'af. Barokallahulakum.

  ReplyDelete
 2. maaf, mohon sumbernya (dalil Al Quran atau Hadist) dicantumkan, agar lebih percaya... terima kasih

  ReplyDelete
 3. Lalu Allah AS berfirman: ”Hai Malaikat pergilah kamu bersama Idris ke syurga”.

  MAAF ini kenapa ALLAH AS seharus nya kan ALLAH SWT ?

  Lebih teliti lagi lah min dalam ngetik nya

  ReplyDelete
 4. Thyaz Souvenir Surabaya
  Jual aneka souvenir pernikahan gelas murah surabaya untuk acara pernikahan, ulang tahun, khitananan, baby born, aqiqah, anniversary, cafe, brand perusahaan dll dengan desain cantik dan unik, harga terjangkau. Hub: wa. 0877-5111-2520

  ReplyDelete

Berkomentarlah sesuai topik artikel. Komentar yang tidak relevan dengan topik artikel akan terhapus.